Način, s katerim se lahko zavarujete pred finančnimi posledicami neprijetnih življenjskih dogodkov, kot so smrt, težke bolezni, invalidnost ali začasna nesposobnost za delo, je življenjsko zavarovanje. Sklenitev življenjskega zavarovanja vam zagotavlja finančno varnost v različnih življenjskih okoliščinah, tako da vam ni treba skrbeti še za finančne posledice v primeru nepredvidljivih dogodkov. Življenjska zavarovanja, ki jih ponuja PRVA Osebna zavarovalnica, so oblikovana tako, da pomagajo zagotoviti finančno varnost v primeru takšnih dogodkov. Z njimi lahko poskrbite za prihodnost in finančno varnost sebe in svoje družine

Zagotovite si finančno varnost

Življenjsko zavarovanje je potrebno, da si zagotovimo finančno varnost in stabilnost ob nepredvidljivih življenjskih dogodkih, kot so smrt, hujše bolezni, invalidnost ali izguba sposobnosti za delo. Življenjske okoliščine se spreminjajo, odvisno od tega v kateri fazi življenja se nahajamo: izobraževanje, kariera, ustvarjanje družine, upokojitev. Temu ustrezno se spreminjajo tudi naše potrebe, odgovornosti, želje in finančne sposobnosti. Z življenjskim zavarovanjem zagotovimo finančno varnost sebi in svoji družini, da lahko ohranimo želeni standard življenja in se izognemo nepotrebnim finančnim težavam ob neprijetnih okoliščinah.

Gre za eno od najbolj razširjenih in raznolikih zavarovanj na trgu. Zaradi široke ponudbe in različnih možnosti lahko izbira pravega življenjskega zavarovanja postane težavna. Zato je izjemno pomembno, da si za izbiro zavarovanja vzamete čas in premislite o tem, kje prepoznate vaša največja tveganja, kaj želite z zavarovanjem doseči in koga želite zavarovati.

Zaščita svojih najbližjih in ohranitev socialne varnosti

Pri izbiri vam lahko pomagajo trije najpogostejši razlogi, zaradi katerih ljudje sklenejo življenjsko zavarovanje. Prvi in najpogostejši razlog je želja po zagotovitvi varnosti svojim najbližjim v primeru lastne smrti ali bolezni. Drugi razlog je zagotavljanje lastne socialne varnosti, da lahko ohranimo svoj življenjski standard v primeru daljše odsotnosti z dela. Tretji razlog pa je varčevanje ali zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za uresničitev ciljev v prihodnosti.

Življenjsko zavarovanje

Pri najemanju kredita pri banki je pogosto potrebno skleniti zavarovanje, ki bo varovalo banko v primeru vaše smrti ali zamude pri plačevanju obrokov. To zavarovanje pa ne bo zaščitilo vaših bližnjih v primeru vaše smrti ali nezmožnosti jamčiti za kredit. Da bi zagotovili finančno varnost svojih bližnjih v primeru vaše smrti, je bolje skleniti riziko življenjsko zavarovanje, ki bo v primeru smrti izplačalo denar vašim preživelim sorodnikom in tako zavarovalo njihovo finančno prihodnost.

Pomembnost ustrezne zavarovalne vsote

Pri določanju ustrezne zavarovalne vsote za življenjsko zavarovanje je pomembno, da upoštevate vsa vaša finančna bremena, ki bi jih vaši najbližji morali prevzeti ob vaši smrti. To lahko vključuje vaše dolgove, posojila, neporavnane račune ter izpad vašega osebnega dohodka. Zato morate izračunati, kakšna znesek bi vaša družina potrebovala, da se lahko sooči s temi bremeni, hkrati pa si ohrani svoj standard življenja. S tem se boste izognili finančnemu stresu za vaše najbližje, ki bi lahko poslabšal njihovo kvaliteto življenja v času stiske.

Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje je dolgotrajna ali trajna bolezen, stanje ali poškodba, ki zahteva stalno zdravstveno oskrbo in spremljanje. Ti pogoji lahko povzročijo trajne zdravstvene posledice in lahko povzročijo zaplete ali druge bolezni. Ponavljajoča se bolezen, stanje ali poškodba pa se pojavi v obliki izmenjujočih se obdobij boljših in slabših zdravstvenih stanj z remisijo med njimi. Gre za zdravstvene težave, ki niso trajne in so običajno ozdravljive.

Različna življenjska zavarovanja za varnost in varčevanje

PRVA Osebna zavarovalnica ponuja različna življenjska zavarovanja za vas in vaše bližnje. Riziko življenjsko zavarovanje je primerno za vse, ki želijo zaščititi svoje najbližje v primeru svoje smrti. Gre za zavarovanje, ki omogoča izplačilo denarja vašim najbližjim v primeru vaše smrti. Za starejše od 50 do vključno 80 let pa PRVA Osebna zavarovalnica nudi tudi dosmrtno življenjsko zavarovanje za starejše PRVA Varnost Senior, ki zagotavlja finančno zaščito pred pogrebnimi ali drugimi zapuščinskimi stroški. Poleg tega ima zavarovanje tudi dodatno finančno zaščito za primer raka ter več možnosti izbire, s katerimi lahko prilagodite svojo zavarovalno polico svojim potrebam in željam. Z izbiro katerega koli življenjskega zavarovanja poskrbite za prihodnost sebe in svojih najdražjih.