Vedno večje je povpraševanje po fizioterapiji v Ljubljani, v Sloveniji pa je možno, da se lahko fizioterapija Ljubljana lahko izvaja kar pri vas doma, kar pomeni, da se ni potrebno voziti v zdravstvene ustanove na terapije. Diplomirani fizioterapevt, ki izvaja fizioterapijo, pride k vam domov ali v dom upokojencev. Na ta način se lahko fizioterapija izvaja tudi v drugih krajih po Sloveniji.

Težave z mišicami, sklepi ali dihali?

Therapia d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z izvajanjem fizioterapije na domu, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v drugih krajih po Sloveniji. Zaposlujejo veliko fizioterapevtov, ki so dodeljeni določenim predelom na območju delovanja podjetja, kar omogoča, da se fizioterapevti manj vozijo in so vedno pravočasno pri svojih klientih. Fizioterapija Ljubljana je odlična priložnost, da si povrnete zdravje. Med pogostimi težavami klientov, pri katerih se izvaja fizioterapija Ljubljana, so težave z ravnotežjem, vrtoglavice, strah pred padci, starost, oslabelost mišic, slabša gibljivost, poškodbe, zlomi, težave s sklepi, degenerativne spremembe na hrbtenici, kap, ALS ali amiotrofična lateralna skleroza, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, Huntingtonova bolezen, mišična distrofija, revmatična obolenja, kronične obstruktivne pljučne bolezni, srčno-žilna obolenja, metabolna obolenja in onkološka stanja.

Rehabilitacijska fizioterapevtska metoda zagotavlja enako kakovost rehabilitacije za vse kliente

V podjetju Therapia d.o.o. imajo svojo rehabilitacijsko fizioterapevtsko metodo, ki se jo uporablja pri vseh njihovih klientih, pri katerih se izvaja fizioterapija Ljubljana na domu. Vsak novi diplomirani fizioterapevt, ki se zaposli pri njih, se mora najprej naučiti izvajati njihovo metodo, preden se sreča s svojimi klienti. Poleg njihove osnovne metode uporabljajo tudi druge metode za rehabilitacijo specifičnih področij. Da pa dosegajo enako kakovost rehabilitacije pri vseh klientih, ima vsak fizioterapevt svojega izkušenega mentorja, s katerim se sestaja tedensko in se pogovarja o svojih klientih ter o njihovem psihofizičnem napredku. Mentor nato fizioterapevtu svetuje, kako naj nadaljuje z rehabilitacijo v naslednjem tednu. Tako se izmenjujejo znanje in izkušnje med fizioterapevti, kar jih dodatno strokovno izpopolnjuje. Njihovo fizioterapevtsko metodo pa ves čas nadgrajujejo in to znanje sistematično prenašajo na vse svoje diplomirane fizioterapevte.

Prednosti fizioterapije na domu: izkušnje terapevtov in odsotnost čakalnih dob

Fizioterapevt, ki dela sam, lahko sprejme le določeno število pacientov, kar pomeni, da ima omejeno število izkušenj z različnimi boleznimi in poškodbami. Njihovi fizioterapevti, ki delajo v podjetju, lahko delajo z neomejenim številom pacientov, kar pomeni, da imajo veliko več izkušenj kot posameznik. To je velika prednost za njihove stranke, saj imajo že veliko izkušenj z določeno težavo ali boleznijo, kar jim omogoča, da bolje svetujejo in prilagajajo rehabilitacijo za vsakega posameznega pacienta. Ko imajo pacienta z zapleteno poškodbo ali boleznijo, to ni težava za njih, saj so že imeli veliko podobnih primerov, ki so jih uspešno rehabilitirali. Zato imajo dobro predstavo o tem, kako obravnavati take primere, da bodo uspešno rehabilitirani. Vzamejo si čas za pregled arhiva in vsakega novega pacienta rehabilitirajo na najboljši možen način.

Fizioterapija Ljubljana

V Sloveniji se večina fizioterapije izvaja v ambulantah, kjer je omejeno število diplomiranih fizioterapevtov, kar lahko povzroči daljše ali krajše čakalne dobe, če so vsi terapevti zasedeni. Vendar pa pri fizioterapiji na domu ta omejitev ne obstaja, saj lahko ob povečanju števila klientov enostavno zaposlijo novega fizioterapevta in ga uvajajo v delo po lastni učinkoviti metodi. S tem lahko zagotovijo, da pri njih nikoli ni daljše čakalne vrste, saj bodo vedno imeli dovolj fizioterapevtov glede na število klientov. Poleg tega bodo zaradi zaposlovanja novih terapevtov pridobivali vedno več izkušenj. To jim daje prednost pred fizioterapevti, ki delujejo v ambulantah ali na domu brez takšnega sistema, saj njihovi klienti ne bodo imeli nobenih čakalnih dob in bodo deležni vrhunske fizioterapije.

Brezplačni fizioterapevtski pregled za fizioterapijo na domu v Ljubljani – ključnega pomena za natančno oceno poteka rehabilitacije na domu

V podjetju, kjer se izvaja fizioterapija Ljubljana, vedno opravijo brezplačni fizioterapevtski pregled. Specializirani so za fizioterapijo na domu, zato morajo klientu pred začetkom rehabilitacije podati natančno oceno, koliko mu lahko pomagamo, kakšna bo pogostost fizioterapij, koliko časa bo trajala rehabilitacija in kakšni bodo cilji rehabilitacije. Da lahko to storijo, se morajo najprej s klientom in njegovimi svojci pogovoriti o vseh zdravstvenih težavah in prebrati njegovo zdravstveno dokumentacijo. Le tako lahko določijo, kaj bodo res lahko dosegli s fizioterapijo na domu in v kolikšnem času. Menijo, da bi bilo napačno podajati te informacije po telefonu, saj je to nestrokovno. Prav tako ne zaračunavajo fizioterapevtskega pregleda, saj menijo, da bi to bilo nepravično do naših klientov, saj se rehabilitacija na domu še ni začela.

Fizioterapevti opravljajo pregled pred rehabilitacijo, da lahko svojim klientom zagotovijo natančne informacije o poteku in trajanju rehabilitacije. Podobno kot zdravnik pred operacijo izvede potrebne preiskave, da lahko klientu pove, kako bo operacija potekala. Po pregledu in pridobitvi vseh potrebnih podatkov, kot so klientova zdravstvena dokumentacija, se lahko s klientom pogovorijo o poteku rehabilitacije na domu. Šele po tem, ko ima klient vse informacije, se lahko dokončno odloči, ali bo izvajal rehabilitacijo na domu ali ne. Fizioterapija Ljubljana poteka tako, da ker je fizioterapevtski pregled brezplačen in neobvezujoč, klient dobi vse potrebne informacije, ne da bi moral plačati, tudi če se odloči, da ne želi nadaljevati z rehabilitacijo na domu.

Vodilni v Sloveniji pri rehabilitaciji na domu

Kot prvi v Sloveniji so se specializirali za izvajanje fizioterapije in rehabilitacije na domu. Takrat, ko so začeli, ni bilo učinkovitih fizioterapevtskih metod za izvajanje rehabilitacije na domu, zato so razvili svojo metodo. S to metodo so takoj dosegli nadpovprečne rezultate, kar jih je naredilo vodilne na tem področju. Danes se največ ljudi, ki potrebujejo rehabilitacijo na domu, odloči za storitev fizioterapija Ljubljana, saj so priznani po učinkovitosti in uspešnosti njihovih fizioterapevtskih metod.

Fizioterapija Ljubljana in rehabilitacija na domu se najpogosteje izvaja pri ljudeh, ki imajo težave s hojo, slabim ravnotežjem, fizično oslabelostjo, mobilnostjo in samostojnostjo ter so nepokretni. To pa vključuje tudi dojenčke, ki se rodijo z omejenimi motoričnimi sposobnostmi in jih je treba spodbujati k pravilnemu razvoju hoje. V podjetju so razvili metodo rehabilitacije, ki temelji na naravnem razvoju hoje človeka. Če se otrok razvija pravilno po stopnjah, bo postal motorično dobro razvit. Zato so v podjetju preučili naravni razvoj hoje in ga prenesli na njihove kliente. S tem so dosegli izjemne rezultate, kar je bilo doseženo po desetih letih razvoja metode z vsakodnevnimi testiranjem na klientih in preučevanjem znanstvenih člankov in raziskav po vsem svetu.