V tem prispevku bomo podrobneje raziskali proces uresničitve ideje o postavitvi sončne elektrarne, pri čemer vam bomo korak za korakom razkrili pomembne vidike od začetne ideje pa do končne izvedbe. Sončna elektrarna za hišo ima številne prednosti. Sončna elektrarna vam omogoča brezplačno električno energijo za različne namene, vključno z ogrevanjem, hlajenjem ter drugimi električnimi potrošniki. Izberite sončno elektrarno in zagotovite brezplačno električno energijo za ogrevanje, hlajenje ter vse druge električne potrošnike.

Sončna elektrarna

Investicija v sončno elektrarno se povrne v približno 7 do 8 letih, nato pa se izognete nadaljnjim stroškom električne energije. Postanite neodvisni od nihanj cen električne energije, kar pomeni dodatne prihranke. Država podpira vgradnjo sončnih elektrarn s subvencijo v višini 180 evrov na kilovat instalirane moči ter ponuja ugodne kredite z subvencionirano obrestno mero, kar omogoča odplačevanje investicije s prihranki pri stroških električne energije. Sončna elektrarna je trajnostna in ekonomična rešitev.

Kakšno moč sončne elektrarne potrebujem?

Sončna elektrarna za samooskrbo za male potrošnike električne energije je trenutno na voljo preko programa za vgradnjo. Pomembno je določiti ustrezno moč sončne elektrarne glede na potrebe porabnika. Pri vgradnji sončne elektrarne za samooskrbo je smiselno izbrati moč, ki bo pokrila letno porabo električne energije. Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna omogoča učinkovito izkoriščanje pridobljene električne energije in izogibanje dodatnim stroškom. Na koncu leta se izračuna porabljena in iz sončne elektrarne pridobljena električna energija. V primeru, da porabljena energija preseže proizvedeno, je potrebno doplačilo. Zato je smiselno izbrati moč sončne elektrarne, ki bo pokrila potrebe po električni energiji, ne da bi pri tem nastali nepotrebni viški.

Vpliv lokacije, naklona in orientacije na proizvodnjo električne energije

Sončna elektrarna ima največji izkoristek, ko sonce sije pod optimalnim kotom na sončne celice. Lokacija objekta, naklon strehe ter orientacija smeri strehe proti jugu igrajo ključno vlogo pri učinkovitosti sončne elektrarne. Prilagodljivi sistemi omogočajo optimalno izkoriščanje sončne energije, medtem ko fiksno vgrajene sončne celice zahtevajo premišljeno izbiro smeri sonca za maksimalno učinkovitost. Pri izračunih je treba upoštevati tudi realne pogoje obstoječih streh.

Pri odločitvi o velikosti sončne elektrarne je ključno upoštevati določene omejitve, ki vplivajo na izbiro moči in dimenzij. To vključuje omejitve električnega omrežja, razpoložljive površine strehe ter druge predpise, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi sončnih elektrarn. Maksimalna moč sončne elektrarne, ki jo lahko vgradite, je definirana glede na moč glavnih varovalk. V primeru presežene letne porabe je mogoče povečati moč varovalk, vendar so določene omejitve, ki jih postavi upravljavec električnega omrežja na določeni lokaciji.

Omejitve razpoložljive površine streh

Pri namestitvi sončne elektrarne na streho je pomembno upoštevati razpoložljivo površino. Optimalna usmeritev proti jugu zagotavlja najboljši izkoristek, medtem ko je v primeru, da je sončna elektrarna usmerjena proti drugim smerem potrebno več modulov za enako moč. Dodatna omejitev je povezana z različnimi stopnjami DDV, odvisnimi od lokacije namestitve. Sončne celice lahko namestimo na streho stanovanjskih objektov ali druge objekte, pri čemer se stopnja DDV razlikuje. Možna je tudi namestitev na talne površine, vendar brez subvencij in z višjo stopnjo DDV. Pri izbiri lokacije je ključno upoštevati učinkovitost investicije in hitro vračilno dobo.

Kako izračunati potrebno površino strehe za sončno elektrarno?

Učinkovitost sončnih celic nenehno napreduje, kar omogoča večjo moč modulov na kvadratni meter. S trenutno tehnologijo lahko na 1 m2 pridobimo že 200 W moči modulov. Kljub temu se dejanska potrebna površina strehe poveča v praksi, saj standardne dimenzije modulov niso popolnoma izkoriščene, in na strehi so lahko ovire, ki omejujejo namestitev. Moduli sončnih celic imajo standardne dimenzije, vendar jih lahko v večini primerov prilagodimo in namestimo pokončno ali ležeče, da čimbolj izkoristimo razpoložljive strešne površine. Pri tem pa je pomembno upoštevati estetiko, varnost ter 10 cm proste površine na vseh straneh modulov in 20 cm pod njimi, glede na morebitno namestitev linijskih snegolovov.

Pri namestitvi sončne elektrarne na streho je ključno upoštevati varnostne vidike. Za ohranjanje estetike in varnosti pred vetrom je priporočljivo, da sončne celice ne gledajo preko robov strehe. Poleg tega moramo zagotoviti prostor okoli modulov, da se izognejo morebitnim oviram na strehi kot so okna, dimniki, zračniki, ter upoštevati minimalne odmike od nameščenih linijskih snegolovov.