Posojila v švicarskih frankih so nedavno postali osrednja točka pravne drame v Republiki Sloveniji, ko je Vrhovno sodišče sprejelo odločitev o njihovi razveljavitvi. Ta sodba ni prinesla le olajšanja kreditojemalcem, ampak je tudi razkrila ozadje nepoštenih praks v sklepanju kreditnih pogodb v tej valuti. Ničnost kreditnih pogodb in njihov pomen lahko preverite na spletni strani Visoka odškodnina Planinšec d.o.o..

Zakaj so bila posojila v Švicarskih frankih razveljavljena in kdo je sprejel to odločitev?

Vrhovno sodišče je svojo odločitev utemeljilo na ugotovitvi, da posojila v švicarskih frankih niso imeli pravnega učinka. To je omogočilo kreditojemalcem, ki so bili v pasti teh posojil, da so si povrnili vse stroške, povezane s temi posojili, vključno z vračilom predplačila.

Posojila v Švicarskih frankih

Razkritje je šlo še globlje

Ugotovljeno je bilo, da so bile kreditne pogodbe nične v delih, kjer so bili zabeleženi nepošteni pogodbeni pogoji. Ta nepoštenost izhaja iz dejstva, da so bili kreditojemalci sistematično oškodovani in zavedeni. In to ni zgolj pravno vprašanje; gre za moralno razsežnost, ki še dodatno poudarja pomembnost te sodne odločitve.

Nepoštenosti so se dotaknile temeljev kreditnih pogodb, kar je sprožilo val odmevnih vprašanj o etiki in odgovornosti v finančnem sektorju. Nepošteni pogoji so bili osnovani na pomanjkljivih informacijah, ki so jih kreditojemalci prejeli ob sklepanju pogodb. Razkritje teh praks je sprožilo širšo razpravo o zaščiti potrošnikov in potrebi po preglednosti v finančnih transakcijah.

Natančneje, kreditne pogodbe, sklenjene v tuji valuti, kot je švicarski frank, so bile razglašene za nične zaradi nepravičnega pogodbenega pogoja v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov. Vrhovno sodišče je izpostavilo, da sama tuja valuta ni problematična, vendar lahko pomanjkljiva pojasnila glede morebitne neomejene obveznosti ustvarijo pomembno neravnotežje. Na eni strani je ponudnik, ki ima strokovno znanje in izkušnje ter tveganje prenaša ali ustvarja za druge, medtem ko je na drugi strani potrošnik, ki je o tem tveganju običajno pomanjkljivo obveščen. Sklep sodbe je tako daljnoviden korak k zaščiti potrošnikov pred zlorabami v finančnem svetu, ki so dolgo ostajale v senci.